"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Akasmik Bachat

Akasmik Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. न्युनतम रु ५००० बाट खाता खोल्न सकिने ।            

२. ब्याजदर वार्षिक ६ प्रतिशत  ।                  

३.त्रैमासिक वा एकमुष्ट रुपमा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।            

४. कम्तिमा ६ महिनाको घर खर्च चलाउन आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य रुपमा गर्नूपर्ने ।                        

 ५. रकमको भुक्तानी घरखर्च चलाउन समस्या गरेको बेलामा मात्र निकाल्न पाउने ।              

आकस्मिक रुपमा आइपर्ने सक्ने समस्या समाधान गर्नको लागि पहिले नै सतर्क भई बचत गर्ने बानी बसाउनका लागि

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%