"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Avadhik Bachat

Avadhik Bachat

Interest Rate: 11%-13%

Features

१. कम्तिमा रु.५००० देखि जतिपनि  जम्मा गर्न सकिनेछ ।    

२. त्रैमासिक वा एकमुष्ट रुपमा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।                                    

३. समय अवधि नसकि बचत झिक्न पाउनेछैन तर रकम आवश्यकता परेको खण्डमा बचतको ९० प्रतिशत र ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत बढी तिरि ऋणको रुपमा झिक्न पाउनेछ ।                  

४. आवधिक बचत ६ महिना देखि ३ बर्ष सम्म राख्न पाउनेछ ।

Page Launching Soon...

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Akchek Bachat

Interest: 6%

Dainik Bachat

Interest: 6%

Muna Bachat

Interest: मुना बचत

Chadparva Bachat

Interest: 8%