"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Hire Purchase Loan

Hire Purchase Loan

Interest Rate: 0%-14%

Features

अवधि  - ६ महिना ( ५ बर्ष सम्म )

ऋण ब्यबस्थापन शुल्क - १%

घर जग्गा कोष - ०.५%

फारम शुल्क -  १००/-

लगानी रकम - 

गे्रस समय - छैन

३० देखि ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने

ब्याजदर
ऐच्छिक %
किस्ताबन्दी १४%

 

Other Loan

Member Service Loan

Interest: 12%-13%

Business Loan

Interest: 13%-14%

Daily Savings Loan

Interest: 0%-14%

Agriculture and Livestock Loan

Interest: 13%-14%