"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Housing Loan

Housing Loan

Interest Rate: 0%-13%

Features

अवधि  - १० बर्ष

ऋण ब्यबस्थापन शुल्क - १%

घर जग्गा कोष - 

फारम शुल्क -  १००/-

लगानी रकम - अधिकतम ५० लाख

गे्रस समय - ३ महिना

घर निर्माण गर्नको लागि

ब्याजदर
ऐच्छिक ०%
किस्ताबन्दी १३%

 

Other Loan

Member Service Loan

Interest: 12%-13%

Business Loan

Interest: 13%-14%

Hire Purchase Loan

Interest: 0%-14%

Daily Savings Loan

Interest: 0%-14%