"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Member Service Loan

Member Service Loan

Interest Rate: 12%-13%

Features

अवधि  - १ बर्ष

ऋण ब्यबस्थापन शुल्क - १%

घर जग्गा कोष - ०

फारम शुल्क -  ५०/-

लगानी रकम - अधिकतम ३ लाख

गे्रस समय - छैन

नियमित बचतको ३ गूणा

ब्याजदर

ऐच्छिक

१३%
किस्ताबन्दी १२%

 

Other Loan

Business Loan

Interest: 13%-14%

Hire Purchase Loan

Interest: 0%-14%

Daily Savings Loan

Interest: 0%-14%

Agriculture and Livestock Loan

Interest: 13%-14%