"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Muna Bachat

Muna Bachat

Interest Rate: मुना बचत

Features

१. मुना बचत न्युनतम रु.१०० देखि जति पनि जम्मा गर्न सक्नेछ ।

२. मुना बचत खाता १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाको खोल्न पाउनुछ र १६ बर्ष पछि स्वतः सदस्यमा परिणत हुनेछ ।              

३. खातावाल बालकको कामकाजको लागि खाता खोलेको ५ बर्ष पछि ७५ प्रतिशत सम्म रकम झिक्न पाउनेछ ।

बाल बचतकर्ताहरुको भविष्य सूनिश्चित गर्नको लागी

Other Saving

Regular Saving

Interest: 7%

Akchek Bachat

Interest: 6%

Dainik Bachat

Interest: 6%

Chadparva Bachat

Interest: 8%

Ghumgham Bachat

Interest: 8%