"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Swasthya Bachat

Swasthya Bachat

Interest Rate: 6%

Features

१. न्यूनतम रु५०० मा खाता खोल्न सकिनेछ ।            

२. त्रैमासिक वा एकमुष्ट रुपमा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।                                    

३. आकस्मिक उपचार ऋणको व्यवस्था हुने ।              

४. ब्याजदर वार्षिक ६ प्रतिशत  ।                

५.एकमुष्ट वा पटक पटक गरी जति पनि रकम जम्मा गर्न सकिने ।

६. अवस्था अनुसार आकस्मीक उपचार ऋणको व्यवस्था हुने ।

भविष्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै समस्या आएमा सो सम्बन्धी व्यवस्थाको रुपमा वर्तमानमा अलि अलि गरी नगद जम्मा गर्ने उद्देश्यले बनाएको खाता ।

Other Saving

Regular Saving

Interest: 6%

Akchek Bachat

Interest: 5%

Dainik Bachat

Interest: 5%

Muna Bachat

Interest: 8 %

Chadparva Bachat

Interest: 6%