"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामूहिक हितका लागि सहकारी"

Saving

Saving

Regular Saving

Regular Saving

सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको बिकास गर्र्नको लागि सानो सानो बचत संकलन गरी आवश्यक खचखाचो तार्नको लागि यो बचतको बिकास गरिएको छ ।...

Akchek Bachat

Akchek Bachat

जूनसूकै समयमा पनि राख्न र निकाल्न मिल्ने विशेषता भएको बचत खाता...

Dainik Bachat

Dainik Bachat

Page Launching Soon......

Muna Bachat

Muna Bachat

बाल बचतकर्ताहरुको भविष्य सूनिश्चित गर्नको लागी...

Chadparva Bachat

Chadparva Bachat

सदस्यहरुले सामाजिक कार्य चाडपर्वहरु सहज रुपमा मनाउन सकुन भन्ने उद्येश्यले बचत संचालनमा ल्याइएको हो ।...

Ghumgham Bachat

Ghumgham Bachat

सदस्यहरुले स्वदेश वा बिदेशमा धार्मिक एंव मैत्रिपूर्ण भ्रमण गर्नेको लागि गरिने बचत भनि बूझिन्छ ।...

Share Bachat

Share Bachat

सदस्यहरुले शेयर पुुजि खरिद गर्न यो खाता खोलिनेछ ।...

Sadasya Bises Bachat

Sadasya Bises Bachat

सदस्यहरुको शेयरकोे लाभांश जम्मा गर्नबापत खोलिनेछ ।...

Super Saving

Super Saving

मासिक रुपमा खर्चको आवश्यक पर्न सक्ने सदस्यहरुको लागि बनाइएको बचत खाता ।...

Avadhik Bachat

Avadhik Bachat

Page Launching Soon......